Evaluarea proiectelor depuse

 

CRITERII de eligibilitate ale ideilor propuse

1. Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă, proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Municipiului Piatra-Neamț, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare și să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 

  1. să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică, religioasă sau etnică;

  2. să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei Municipiului Piatra-Neamț şi care vizează un spaţiu din domeniul public al Municipiului;

  3. să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale Municipiului aflate în derulare;

  4. să nu genereze cheltuieli de funcţionare semnificative după implementare (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.);

  5. să fie delimitate zonal;

  6. să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament;

  7.  să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect.

2. Validarea proiectelor în cadrul procesului de bugetare participativă va fi realizată de către o Comisie de evaluare constituită în acest sens la nivelul Primăriei Municipiului Piatra-Neamț.